10. สาวใช้จอมพิลึก (怪丫頭) ชุด 冰魄寒蟬 2 / สีเจวี้ยน (席絹)

10. สาวใช้จอมพิลึก (怪丫頭) ชุด 冰魄寒蟬 2 / สีเจวี้ยน (席絹) เขียน wisnu แปล — เรื่องที่ 10 January 2017 ชื่อเรื่อง – สาวใช้จอมพิลึก (怪丫頭) ชุด 冰魄寒蟬 2 ผู้แต่ง – สีเจวี้ยน (席絹) เขียน wisnu แปล สำนักพิมพ์ – แจ่มใส จำนวนหน้า 232 หน้า ราคา 159 บาท พิมพ์ครั้งที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 คำโปรย ความมุ่งหมายในชีวิตคนเรานั้น หากเป็นบุรุษถ้าไม่ใช่จอมยุทธ์ผู้กล้าก็คงเป็นเศรษฐีคหบดีหรือขุนนางทรงเกียรติ หากเป็นสตรีย่อมคือการได้ออกเรือนไปกับคนดีๆ มีความเป็นอยู่สุขสบาย ทว่าสำหรับ ‘จั้นหลัน’นางกลับใฝ่ฝันจะเป็นสาวใช้เสียนี่ เป้าหมายสูงสุดคือได้เป็นสาวใช้ในวังหลวง! หลังจากเฝ้าสังเกตอยู่นาน ในที่สุดนางก็เลือกคฤหาสน์สกุลจี้อันมั่งคั่งใหญ่โตเป็นบันไดก้าวแรก สกลุจี้ยามนี้กำลังมีงานใหญ่…