1. เพชรพระอุมา 44 / พนมเทียน

1. เพชรพระอุมา 44 / พนมเทียน — เรื่องที่ 1 January 2017 ชื่อเรื่อง – เพชรพระอุมา 44 ผู้แต่ง – พนมเทียน สำนักพิมพ์ – ณ บ้านวรรณกรรม จำนวนหน้า 336 หน้า ราคา 225 บาท พิมพ์ครั้งที่ 4 ปี 2547 คำโปรย กลิ่นเจ้าล่องลมพลิ้วพรมมาแห่งนี้  กลิ่นเจ้ายวนยีฤดีให้ป่วนปั่น  กลิ่นเจ้าดลใจโน้มน้าวในฤทัยฝัน  ภพชาติแต่เบื้องบรรพ์  นึกได้โดยฉับพลัน  กลิ่นทิพย์ผูกพันสวรรค์ดลใจ “หม่อมฉันไม่หวาดหวั่นใดๆ ทั้งสิ้น  รับปากซิเพคะ  ในดวงพระทัยของอัคนีรุทร์ จะมีแต่จิตรางคนางค์เพียงนางเดียว  หม่อมฉันไม่ปรารถนาราไชยไอศูรย์ หรือราชบัลลังก์สวรรค์ชั้นฟ้าใดๆ ทั้งสิ้น  ต้องการเพียงขอให้ได้รัก และได้อยู่กับผู้ที่ตนเองรักเท่านั้น  ชาติใด ภพใด ขอให้หม่อมฉันได้อยู่ในอ้อมกอดของอัคนีรุทร์เช่นนี้ตลอดไป  สัญญาซิเพคะ” “พี่ให้สัญญา  ขอรักจิตรางคนางค์ทั้งชาตินี้ ขอเป็นทาสรักของจิตรางค์ฯ…