98. เมื่อหอยทากมีรัก 1-2 (如果蜗牛有爱情 — When a Snail Falls in Love) / ติงโม่ (丁墨)

98. เมื่อหอยทากมีรัก 1-2 (如果蜗牛有爱情 — When a Snail Falls in Love) / ติงโม่ (丁墨) เขียน พันมัย แปล — เรื่องที่ 3 September 2017   ชื่อเรื่อง – เมื่อหอยทากมีรัก 1-2 (如果蜗牛有爱情 — When a Snail Falls in Love) ผู้แต่ง – ติงโม่ (丁墨) เขียน พันมัย แปล สำนักพิมพ์ – อรุณ จำนวนหน้า 346+386 หน้า ราคา 325+325 บาท พิมพ์ครั้งที่ 2 สิงหาคม 2560…