36. ทรายล้อมตะวัน 1-2 / วรรณวรรธน์

36. ทรายล้อมตะวัน 1-2 / วรรณวรรธน์ — เรื่องที่ 1 April 2019 ชื่อเรื่อง – ทรายล้อมตะวัน 1-2 ผู้แต่ง – วรรณวรรธน์ สำนักพิมพ์ – ณ บ้านวรรณกรรม จำนวนหน้า 272+272 หน้า ราคา 200+200 บาท พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม 2550 คำโปรย “หลายครั้งที่เฝ้าถามตัวเองว่าโชคดีขนาดไหน ที่ได้มาอยู่รู้จักใกล้ชิดบุรุษที่ยิ่งใหญ่…เปรียบเหมือนดวงตะวัน แต่ชีวิตเรามาจากผืนทราย ความใฝ่ฝันที่มีก็เป็นเพียงความฝันของคนพื้นทราย เทียบค่าไม่ได้กับความใฝ่ฝันของท่าน ชีรีนแทบไม่มีความหมายอะไรเลย แต่มีโอกาสที่วิเศษสุด ได้มาอยู่ใต้แสงตะวันดวงนี้” “ชีรีน เจ้าไม่เคยรู้ว่าผืนทรายเช่นเจ้า มีพลังมากมายเพียงใด ดวงตะวันถึงจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน ทุกเย็นย่ำก็สิ้นแรงมานอนสิ้นแสงอยู่แนบทราย ย่อมต้องการอ้อมแขนของทราย โอบกล่อมตะวันดวงนี้ไว้ เพื่อต่อเติมแรงให้ตะวันขึ้นไปส่องแสงเจิดจ้าในวันใหม่” เจ้าตัวน้อย เจ้าช่างไม่รู้เลย…ทุกครั้งที่ตะวันตกดิน เจ้าคิดว่า ตะวันดวงนั้นจะหนีไปไหนพ้น ถ้าไม่ใช่ปรารถนากลับมานอนซบแนบทรายผืนนี้อยู่ทุกค่ำคืน ตัวละคร ชีรีน อายุ…

111. เพชรพระอุมา 48 ตอนมงกุฎไพร 4 / พนมเทียน

111. เพชรพระอุมา 48 ตอนมงกุฎไพร 4 / พนมเทียน — เรื่องที่ 9 October 2017   ชื่อเรื่อง – เพชรพระอุมา 48 ตอนมงกุฎไพร 4 ผู้แต่ง – พนมเทียน สำนักพิมพ์ – ณ บ้านวรรณกรรม จำนวนหน้า 332 หน้า ราคา 225 บาท พิมพ์ปี 2556 คำโปรย ช่อปักษาสวรรค์ อันมีกลีบแข็ง สีแดงเข้ม สลับเหลืองและเขียวอยู่ในตัวเอง นํามาร้อยประสานเกี่ยวพันกันราวมงกุฎวางเด่นอยู่บนถาดทองคํานั้น มันเป็นมาลัยดอกไม้ป่าที่ประดับแซมด้วยพันธ์ดอกไม้หลากสีสันไว้อย่างงดงาม เสมือนที่รพินทร์และดาริน เคยนํามาร้อยพันจัดแต่งให้เป็นรูป “มงกุฎไพร” ในระหว่างที่ต่างฝ่ายต่างกระเซอะกระเซิงอยู่ในป่าใหญ่ไพรกว้าง ฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไปก่อน อีกฝ่ายหนึ่งติดตามค้นหา มีแต่ความถวิลหาอาวรณ์ซึ่งกันและกัน…ความเจ็บปวด…รันทดว้าเหว่…สิ้นหวัง! หากลึกลงไปในความขมขื่นตรอมตรมเหล่านี้ ก็คือความรักความผูกพันที่มีต่อกันอย่างเปี่ยมล้นจนสุดที่จะพรรณนาได้ บัดนี้ มงกุฎดอกรัก ของดารินและรพินทร์ อยู่เบื้องหน้าทุกคนแล้ว “รพินทร์…

103. เพชรพระอุมา เล่ม 47 ตอนมงกุฎไพร 3 / พนมเทียน

103. เพชรพระอุมา เล่ม 47 ตอนมงกุฎไพร 3 / พนมเทียน — เรื่องที่ 1 October 2017   ชื่อเรื่อง – เพชรพระอุมา เล่ม 47 ตอนมงกุฎไพร 3 ผู้แต่ง – พนมเทียน สำนักพิมพ์ – ณ บ้านวรรณกรรม จำนวนหน้า 332 หน้า ราคา 225 บาท พิมพ์ปี 2013 คำโปรย เนินพระจันทร์ ขอต้อนรับทุกท่านที่เสี่ยงชีวิตมา ด้วยความยินดี และเต็มใจยิ่ง และผม…รพินทร์ ไพรวัลย์ ก็ขอคารวะน้ำใจอันยิ่งใหญ่ เปี่ยมล้นไปด้วยเลือดนักสู้ของพวกท่านทุกคน ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่า พวกท่านจะมีความมานะบากบั่น ทรหดอดทน มีความสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่รอดตลอดเส้นทางมรณะ และติดตามผมจนถึงปากประตูชัย…จุดเริ่มต้นสู่มรกตนคร ในที่สุด อย่างไม่มีความเชื่อมั่นมาก่อนเลย เราก็ได้ มายืนอยู่ยังปากทวารของเทือกเขาพระศิวะแล้ว ช่างสวยงามมหัศจรรย์…

83. เพชรพระอุมา เล่ม 46 ตอนมงกุฎไพร 2 / พนมเทียน

83. เพชรพระอุมา เล่ม 46 ตอนมงกุฎไพร 2 / พนมเทียน — เรื่องที่ 5 August 2017 ชื่อเรื่อง – เพชรพระอุมา เล่ม 46 ตอนมงกุฎไพร 2 ผู้แต่ง – พนมเทียน สำนักพิมพ์ – ณ บ้านวรรณกรรม จำนวนหน้า 326 หน้า ราคา 225 บาท พิมพ์ปี 2013 คำโปรย จริงแล้ว ม่านกรรมได้บดบังความรักของจิตรางคนางค์และอัคนีรุทร์ มาโดยตลอด…หลายชาติหลายภพนักแล้ว เพียงฝ่าพระบาทรําลึกได้แต่เฉพาะชาติที่เป็นจิตรางคนางค์ และเขาคืออัคนีรุทร์ แต่ฝ่าพระบาทหาได้เคยตระหนักเลยว่า ในแต่ละชาติมีกรรมบันดาลเช่นไร จากผลกรรมต่อเนื่อง…ความเสน่หาจึงมีความตายมาพรากก่อนเวลาอันควร ฝ่าพระบาทจะให้พฤติกรรมสลดนั้น บังเกิดขึ้นเป็นการซ้ำแล้วซ้ำอีกสักกี่ชาติ จากความท้อแท้สิ้นหวัง และความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน บัดนี้ ถึงเวลาที่จักราชหรือแงซาย จะต้องจากไปก่อนแล้ว ทรงกําหนดจดจํามั่นไว้ประการเดียวว่า…ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตรงตําแหน่งขุนเขาจรดแผ่นฟ้า มงกุฎรักของฝ่าพระบาท…

74. เพชรพระอุมา เล่ม 45 ตอนมงกุฎไพร 1 / พนมเทียน

74. เพชรพระอุมา เล่ม 45 ตอนมงกุฎไพร 1 / พนมเทียน — เรื่องที่ 12 July 2017 ชื่อเรื่อง – เพชรพระอุมา เล่ม 45 ตอนมงกุฎไพร 1 ผู้แต่ง – พนมเทียน สำนักพิมพ์ – ณ บ้านวรรณกรรม จำนวนหน้า 318 หน้า ราคา 225 บาท พิมพ์ครั้งที่ 6 คำโปรย โอ้ใคร ไหนครวญจวบค่ำ พลอดคําหรือเธอครวญใคร่ เธออยู่แห่งใด เธออยู่แห่งใด เธออยู่แห่งไหน ห่างไกล…เหลือไกลเกินห่าง อ้างว้าง ฝันเคยเคียงใกล้ เธออยู่แห่งใด เธออยู่แห่งใด จิตใจไหวหวั่น สวดมนต์ ส่งพรวอนฟ้า ขอนิทรา แนบเธอนิรันดร์ ฝากหัวใจ…ใฝ่สัมพันธ์…ฝากกัน หวั่นฤทัยจิตใจคะนึง ติดตรึงมั่นในหัวใจคร่ำครวญ…

1. เพชรพระอุมา 44 / พนมเทียน

1. เพชรพระอุมา 44 / พนมเทียน — เรื่องที่ 1 January 2017 ชื่อเรื่อง – เพชรพระอุมา 44 ผู้แต่ง – พนมเทียน สำนักพิมพ์ – ณ บ้านวรรณกรรม จำนวนหน้า 336 หน้า ราคา 225 บาท พิมพ์ครั้งที่ 4 ปี 2547 คำโปรย กลิ่นเจ้าล่องลมพลิ้วพรมมาแห่งนี้  กลิ่นเจ้ายวนยีฤดีให้ป่วนปั่น  กลิ่นเจ้าดลใจโน้มน้าวในฤทัยฝัน  ภพชาติแต่เบื้องบรรพ์  นึกได้โดยฉับพลัน  กลิ่นทิพย์ผูกพันสวรรค์ดลใจ “หม่อมฉันไม่หวาดหวั่นใดๆ ทั้งสิ้น  รับปากซิเพคะ  ในดวงพระทัยของอัคนีรุทร์ จะมีแต่จิตรางคนางค์เพียงนางเดียว  หม่อมฉันไม่ปรารถนาราไชยไอศูรย์ หรือราชบัลลังก์สวรรค์ชั้นฟ้าใดๆ ทั้งสิ้น  ต้องการเพียงขอให้ได้รัก และได้อยู่กับผู้ที่ตนเองรักเท่านั้น  ชาติใด ภพใด ขอให้หม่อมฉันได้อยู่ในอ้อมกอดของอัคนีรุทร์เช่นนี้ตลอดไป  สัญญาซิเพคะ” “พี่ให้สัญญา  ขอรักจิตรางคนางค์ทั้งชาตินี้ ขอเป็นทาสรักของจิตรางค์ฯ…